Privacyverklaring

Artikel 1 – NOSUCH

Hier vind je de privacy verklaring van NoSuchCompany B.V., NoSuchOnsite B.V., NS+R NL B.V. en NoSuchHolding B.V., hierna te noemen NOSUCH. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door NOSUCH. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door NOSUCH, neem dan gerust contact op!

NOSUCH
Schiehavenkade 214-222, 3024 EZ Rotterdam
privacy@nosuch.nl
+31 (0)10 244 1044

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetwijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Artikel 2 – DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door NOSUCH. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 Het versturen van nieuwsbrieven
NOSUCH stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres zullen worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van NOSUCH. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

2.2 Het verzenden van marketing materiaal
NOSUCH verzendt marketing materiaal op aanvraag. Jouw gegevens worden verzameld als jij via de website van NOSUCH kenbaar maakt marketing materiaal te willen ontvangen. Het gaat hierbij om je naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, functie binnen je bedrijf en de adresgegevens voor verzending.

2.3 Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met NOSUCH via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer en omschrijving van je vraag of verzoek.

2.4 Analytics
De website van NOSUCH verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals duur van je website bezoek of de pagina’s die je bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel op grond van wettelijke verplichting.

Artikel 3 – Ontvangers

De gegevens die NOSUCH ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

3.1 Campaign Monitor
De nieuwsbrieven worden verzonden met Campaign Monitor. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Campaign Monitor.

3.2 Microsoft Office365
De e-mail van NOSUCH wordt gehost bij Office365. Op het moment dat jij contact opneemt via de formulieren of e-mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Office365.

3.3 Savvii
De website en back-ups van de website van NOSUCH worden gehost bij Savvii. Gegevens die jij achterlaat op de website van NOSUCH zijn op de servers van Savvii opgeslagen.

3.4 SCORO en Pipedrive
De project- en financiële adminstratie voert NOSUCH in SCORO. De sales wordt gedreven vanuit Pipedrive. De minimaal benodigde informatie wordt hierin opgeslagen.

3.5 Loket
De personeelsadministratie wordt in Loket gevoerd. Hierin bevinden zich alle persoonsgegevens van onze medewerkers.

3.6 Netwerkschijf
Informatie welke niet in een systeem opgeslagen kan worden, maar wel bewaard dient te worden, wordt als een bestand opgeslagen op een centrale netwerkschijf op Microsoft Windows Server.

Artikel 4 – Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door NOSUCH, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

4.1 Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Campaign Monitor. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@nosuch.nl. Je verzoek wordt binnen 2 werkdagen afgehandeld.

4.2 Het verzenden van marketing materiaal
Jouw e-mailadres, naam, bedrijfsnaam, functie en adresgegevens worden opgeslagen in Campaign Monitor. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt door een e-mail te sturen naar privacy@nosuch.nl. Je verzoek wordt binnen 2 werkdagen afgehandeld.

4.3 Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met NOSUCH via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. De opslag van deze mails is voor onbepaalde tijd. Mocht je je e-mails willen laten verwijderen van deze mailserver, dan kun je dit verzoek indienen via privacy@nosuch.nl. Je verzoek wordt binnen 2 werkdagen opgevolgd.

4.4 Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Artikel 5 – Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Uitzonderingen hierop, zoals kopieën die vereist zijn om aan wetgeving te voldoen, worden in een afgesloten ruimte bewaard en zijn enkel toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers.

De persoonsgegevens die door NOSUCH of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van NOSUCH privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Hier vind je het Protocol Datalekken, zoals opgesteld door NOSUCH en gedeeld met de medewerkers en verwerkers van onze data.

Artikel 6 – Jouw rechten

6.1 Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij NOSUCH vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met NOSUCH. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2 Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door NOSUCH. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

6.3 Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij NOSUCH opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient NOSUCH al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.4 Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij NOSUCH vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van gegevens.

6.5 Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat NOSUCH niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat NOSUCH jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw gegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@nosuch.nl onder toezending van een kopie id-bewijs, waarbij de pasfoto, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen 5 werkdagen te reageren.

Artikel 7 – Plichten

NOSUCH verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van NOSUCH via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Zo ook andere verwerkingen die noodzakelijk zijn om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan NOSUCH de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn de gegevens die jij hebt gedeeld met NOSUCH met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (bijvoorbeeld voor het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

NOSUCH behoudt zich het recht de gegevens de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer NOSUCH dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch  verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van NOSUCH te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

NOSUCH
Schiehavenkade 214-222, 3024 EZ Rotterdam
privacy@nosuch.nl
+31 (0)10 244 1044